Hiển thị tất cả 9 kết quả

20.000

Espresso pha loãng

20.000

Bạc xỉu đá truyền thống

17.000

Traditional ice coffee

20.000

Traditional rich milk coffee

27.000

Espresso + sữa nóng + bọt sữa

20.000

Cà phê đen pha kiểu Ý

29.000

Latte trà xanh

29.000

Espresso + sữa nóng x 2 + bọt sữa