Hiển thị một kết quả duy nhất

Orange ice blended

29.000

Lime ice blended

25.000

Guava ice blended

25.000

Kumquat ice blended

25.000

Lychee ice blended

25.000