Hiển thị một kết quả duy nhất

+

Chanh dây + lá bạc hà + 7up

29.000
+

Siro dâu + Siro đào + đào tươi

29.000
+

Siro dâu + ổi + thạch trái cây

29.000
+

Passion fruit Soda

25.000
+

Strawberry Soda

25.000
+

Blackcurrant Soda

25.000
+

Blueberry Soda

25.000
+

Dâu + chanh + lá bạc hà + 7up

29.000
+

Chanh + lá bạc hà + 7up

29.000