Hiển thị tất cả 9 kết quả

29.000

Chanh dây + lá bạc hà + 7up

29.000

Siro dâu + Siro đào + đào tươi

29.000

Siro dâu + ổi + thạch trái cây

25.000

Passion fruit Soda

25.000

Strawberry Soda

25.000

Blackcurrant Soda

25.000

Blueberry Soda

29.000

Dâu + chanh + lá bạc hà + 7up

29.000

Chanh + lá bạc hà + 7up