Hồng trà váng sữa

31.000

Black tea macchiato

Mã: HTVS Danh mục: